תפריט מסעדת חוות אלבואדי מסעדת אג'אויד בביר א-סיכה, זמר

 
 
 
חוות אלבואדי מסעדת אג'אויד